Na zgromadzeniu KRePSZ o Ustawie 2.0

Przez dwa dni rektorzy publicznych uczelni zawodowych, rozmawiać będą o kluczowych kwestiach dotyczących wdrożenia Ustawy 2.0 - Konstytucja dla Nauki.
Okazją do dyskusji jest XXIX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, które odbywa się w Koninie.
PWSZ w Pile reprezentują: Rektor - prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Prorektor ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej - prof. nadzw. dr hab. Jan Polcyn oraz Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów - dr Paweł Dahlke.

W posiedzeniu tego ogólnopolskiego gremium rektorskiego, uczestniczy również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Piotr Müller, który przedstawił m.in. główne cele ustawy oraz harmonogram wdrożenia nowych przepisów, modyfikujących szkolnictwo wyższe w kraju. Gościem KRePSz jest także Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Podczas obrad, które potrwają do 7 września, rektorzy dyskutować będą także o tym – jak nowe przepisy wpłyną na funkcjonowanie PWSZ w Polsce, o obszarach współpracy międzyuczelnianej, o reformie systemu prawa ochrony danych osobowych, a także o wpływie uczelni publicznych na rozwój miast.

Rektorzy uczcili również pamięć o śp. prof. nadzw. dr. inż. Bolesławie Ochodku, który jako Prorektor naszej Uczelni, często uczestniczył w obradach KRePSZ.