Ostatnie posiedzenie Konwentu

13 września Konwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile, obradował po raz ostatni. Zakończenie prac tego istotnego organu Uczelni, który m.in. współtworzył strategię rozwoju Uczelni, wspierał ją w podnoszeniu jakości kształcenia oraz realizacji działań w sferze społeczno-gospodarczej, jest wynikiem zapisów nowej ustawy – Konstytucji dla nauki.
Zgodnie z nowymi wytycznymi, organami uczelni będą: Senat, Rektor oraz Rada Uczelni.

Podczas spotkania Rektor podziękował członkom Konwentu za wieloletnie działania, które wspierały rozwój PWSZ w Pile. Konwent Uczelni był nie tylko organem wspierającym szkolnictwo wyższe w regionie, ale przede wszystkim stanowił niezwykle cenne forum współpracy PWSZ w Pile z organami administracji samorządowej oraz przedstawicielami środowiska biznesu.

Członkami Konwentu byli: dr Piotr Głowski- Prezydent Miasta Piły -Przewodniczący Konwentu; dr Mirosława Rutkowska-Krupka-Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Eligiusz Komarowski- Starosta Pilski; 3. Tadeusz Rzemykowski- Prezes Zarządu FSNT NOT Rady Regionalnej w Pile; Tomasz Baran - Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Pile; Grzegorz Marciniak - Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski; Tadeusz Dardas - przedstawiciel Philips Lighting Poland Sp. z o.o. Ryszard Standio - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile; lek. Rafał Szuca - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile; Piotr Wieliński- Prezes Zarządu Sapa Aluminium Sp. z o.o.; Ryszard Janczukowicz- Dyrektor Naczelny Seaking Poland Ltd. Henryk Stokłosa- Członek Rady Nadzorczej Zakładu Rolniczo-Przemysłowego "Farmutil HS" SA; Sławomir Ochodek - Dyrektor 3 Oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. w Pile.