Powiatowe Mistrzostwa Debat Oksfordzkich w Pile

Debata, czyli sztuka właściwego prowadzenia rozmów, dyskusji, przedstawiania argumentów, prezentowania odmiennych stanowisk, stanie się przedmiotem rywalizacji konkursowych.
Dzięki porozumieniu podpisanemu przez Rektora – dra hab. Donata Mierzejewskiego, prof. PWSZ w Pile oraz Starostę Pilskiego – Eligiusza Komarowskiego, uczniowie szkół średnich z powiatu, będą rywalizowali ze sobą na argumenty.

Mistrzostwa Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich, obejmą m.in. takie tezy jak: Konstytucja 3 maja to źródło upadku RP; przybycie uchodźców/imigrantów do Unii Europejskiej wzmocni jej pozycję; likwidacja gimnazjów wpłynie pozytywnie na system edukacji w Polsce, Unia Europejska to zlepek państw bogatych i biednych (o wartości człowieka nie decyduje liczba chromosomów X, a jego wiedza i umiejętności); program wychowawczy szkoły powinni uchwalać rodzice; w Polsce powinien zostać wprowadzony podatek od niezdrowej żywności; udział dzieci w programach typu "talent show" powinien być zakazany; Rady Dzielnic w Pile powinny zostać zlikwidowane; Piła powinna kłaść większy nacisk na ekologię niż na rozwój ekonomiczny; alkohol, wzorem Łotwy, nie powinien być w Polsce sprzedawany po 22:00; w czasach cyfryzacji „prawo do bycia zapomnianym” powinno być prawem człowieka; media społecznościowe raczej źle niż dobrze wpływają na poinformowanie społeczeństwa.

Patronat honorowy nad Mistrzostwami Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich sprawują Rektor PWSZ w Pile oraz Starosta Pilski. Nadzór merytoryczny sprawują: Instytut Stosowanych Studiów Społecznych PWSZ w Pile (w szczególności dr Romualda Kosmatka – koordynująca międzyuczelnianą I Debatę Oksfordzką w Pile) oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.