EVE o infrastrukturze

10 stycznia 2019 r. odbyły się drugie zajęcia w ramach drugiej edycji warsztatów języka angielskiego zawodowego "EVE: Explore Vocational English".
Do grona blisko 90 uczniów pilskich szkół średnich dołączyła kolejna grupa licealistów LOTS w Pile, którzy w murach Instytutu Politechnicznego rozwiązywali zadania językowe. Zajęcia nieprzypadkowo odbyły się w budynku J, gdyż motywem przewodnim była terminologia związana z kierunkiem Transport.
Licealiści zmierzyli się z zadaniami z zakresu infrastruktury drogowej i konstrukcji mostów. Podczas spotkania była też okazja zadania pytań naszym studentom.
Zajęcia zorganizował i przeprowadził mgr Tomasz Mucha, lektor Pracowni Praktycznej Nauki Języków Obcych, wraz ze studentami drugiego roku kierunku Transport.