Studenci ratownictwa na warsztatach negocjacji policyjnej i kryzysowej

W ramach „ Rozmów o Medycynie ” studenci III roku ratownictwa medycznego zrzeszeni w Kole Naukowym „Esculap”, na zaproszenie Koła Studenckiego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Collegium Medium w Bydgoszczy UMK w Toruniu,  uczestniczyli w bardzo interesującym wykładzie oraz warsztatach z negocjacji policyjnej i kryzysowej. Spotkanie odbyło się w czwartek 24.01.2019 r. w Bydgoszczy.
Warsztaty prowadził  negocjator  policyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który mówił o rolach i zadaniach negocjatora policyjnego w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Tematem wiodącym wykładów i warsztatów było nabycie umiejętności  prowadzenia rozmowy przez ratownika medycznego z osobą będącą w sytuacji trudnej lub kryzysowej. Negocjator wyjaśnił, iż do prowadzenia negocjacji uprawniony jest wyłącznie policjant po kursie negocjatora, natomiast rolę ratowników medycznych upatruje  się,  jako członków wspierających  zespół prowadzący negocjacje. Spotkanie zaowocowała bardzo ciekawą dyskusją i mnóstwem pytań do zaproszonego gościa.
Na kolejny wykład dotyczący zabezpieczenia medycznego imprez masowych  zostaliśmy zaproszeni w lutym.
Serdeczne podziękowania dla dr Ewy Zieliński – opiekuna studenckiego  kola Medycyny Ratunkowej i Katastrof Collegium Medium w Bydgoszczy UMK w Toruniu za ogromną życzliwość i zaproszenie nas do udziału w warsztatach które odbywać się będą cyklicznie.