„Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów”

Projekt „Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapraszamy w listopadzie i grudniu 2011 na szkolenia zawodowe w tematach:

  •     Broker Informacji
  •     Grafika 2D/DTP
  •     Projektowanie stron internetowych
  •     Grafika 3D

Dla wszystkich uczestników szkolenia 4 miesięczny staż zawodowy w formie telepracy. W czasie którego każdy uczestnik otrzyma niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon, internet mobilny) oraz stypendium stażowe w wysokości 1386 zł brutto za miesiąc stażu.

Dla 30% uczestników atrakcyjne oferty dalszej pracy po zakooczeniu stażu

Warunki uczestnictwa:

  •     Wykształcenie średnie lub wyższe
  •     Umiejętnośd obsługi komputera
  •     Zamieszkanie na terenie wielkopolski
  •     Orzeczenie o niepełnosprawności
  •     Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zainteresowane zapraszamy do nadsyłania CV na adres e.kurkowski@eureka-hr.pl

Realizator projektu: Eureka Sp. z o.o. tel. (61) 660 11 00 fax (61) 622 06 22, www.eureka-hr.pl

Biuro projektu: ul. Janickiego 20b, 60-542 Poznań tel. (61) 660 11 00

Ogłoszenie rekrutacyjne znajduje się TUTAJ.