Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS - 15.10.2011 r.

LOGO

W programie spotkania m. in.:

  • udzielanie bezpłatnych informacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • informowanie o możliwościach, jakie dla mieszkańców Wielkopolski stwarza Europejski Fundusz Społeczny,
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • porady na temat dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń, kursów zawodowych oraz studiów podyplomowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o Unii Europejskiej w ramach przewidzianych atrakcji.

Zainteresowanych zapraszamy w sobotę, dnia 15 października 2011 r., w godzinach od 10:00 do 14:00 do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.
 
Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego