POZNAJ SWOJE PREDYSPOZYCJE - zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenie studentów i absolwentów PWSZ - zajęcia w naszym kampusie

Studentów i absolwentów (do pół roku od skończenia studiów) PWSZ w Pile zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenie „POZNAJ SWOJE PREDYSPOZYCJE” w ramach projektu „Start do kariery – przygotowanie studentów  i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy”!
TERMIN: Szkolenie odbędzie się w dniach 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30 listopada i 1 grudnia br.
MIEJSCE: sala szkoleniowa, w budynku K (Hala sportowa).
Szkolenie obejmuje 40 godzin (w tym 36 godzin program „Spadochron” i 4 godziny badanie predyspozycji – weryfikacja, testy, podsumowanie). Zostanie przeprowadzone przez licencjonowanego trenera p. Dorotę Piechowiak.
Szczegółowy program szkolenia oraz godziny zajęć zawarte są w załączniku.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu (prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, adres e-mail, numer telefonu):
Biuro Karier PWSZ w Pile
bk@pwsz.pila.pl
67/ 352 26 66
budynek A, p. 11-12