Informacje dla Pracodawców: Zapraszamy do udziału w V Targach Pracy „Start do kariery”

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na V Targi Pracy „Start do kariery” organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile, które odbędą się 8 grudnia 2011 r.
Organizowane w naszej Uczelni Targi będą doskonałą okazją do zaprezentowania Państwa firmy studentom i absolwentom, dadzą im również możliwość skonfrontowania swoich oczekiwań z wymaganiami potencjalnych pracodawców.
Jesteśmy świadomi, że na chwilę obecną możecie Państwo nie dysponować wolnymi etatami. Jednak przybliżenie oferty swojej firmy studentom i absolwentom różnych kierunków i specjalności PWSZ w Pile może w przyszłości zaowocować znakomicie wykształconym personelem.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą dla wystawców i przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w IV Targach Pracy PWSZ w Pile.
Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami naszych absolwentów opisanymi w Informatorze PWSZ na rok akademicki 2011/2012.
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie udziału do dnia 22.11.2011 r. (telefonicznie 67/ 352 26 66, 67/ 352 27 83 lub via mail bk@pwsz.pila.pl).