Zaproszenie dla studentów i absolwetów PWSZ do wzięcia udziału w szkoleniu "Do startu gotowi...'

Studentów i absolwentów (do pół roku od skończenia studiów) PWSZ w Pile zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenie "Do startu gotowi..." w ramach projektu „Start do kariery – przygotowanie studentów  i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy”!

TERMIN I MIEJSCE:
22.11. 2011 r. - 11.30 - 15.30, budynek D, sala 115
23.11.2011 r. - 13.15 - 17.30, budynek D, sala 115
24.11.2011 r. - 15.00 - 19.00, budynek D, sala 215

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu (prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, adres e-mail, numer telefonu):
Biuro Karier PWSZ w Pile
bk@pwsz.pila.pl
67/ 352 26 66
budynek A, p. 11-12

Zakres tematyczny:
1. Dokumenty aplikacyjne - jako kluczowe narzędzie w procesie poszukiwania pracy (całe zajęcia z użyciem komputerów) - 5 godzin

   - typy dokumentów i ich przeznaczenie
       - CV: życiorys zawodowy
        - rodzaje życiorysów
        - kluczowe informacje
        - układ treści i objętość
        - istotne detale
        - najczęstsze błędy
       - życiorys zawodowy
        - personalizacja dokumentów
        - obowiązkowe elementy
        - najczęstsze błędy
    - referencje
        - wiarygodność referencji
        - wzory listów referencyjnych
        - jak uzyskiwać polecenia i referencje
    - inne dokumenty
        - formularze firmowe
        - aplikacje online
        - portfolio
        - przygotowanie załączników
        - poszukiwanie ofert pracy
        - źródła ofert pracy
        - wiarygodność pracodawców
        - organizacja procesu poszukiwania pracy - 3 godziny
2. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
    - autoprezentacja, czyli wywieranie wrażenia na ludziach
    - komunikacja, czyli wywieranie wpływu na ludzi
    - wiedza i umiejętność jej zaprezentowania
    - zachowanie podczas rozmowy: savoir vivre
    - oczekiwania pracodawcy
    - kompetencje pracodawcy w zakresie oceny pracowników
3. Asertywność - 2 godziny
    - definicja, powstanie i zastosowanie
    - stereotypy dotyczące asertywności
    - pułapki asertywności
    - asertywność w polskiej kulturze
    - ćwiczenia
4. Rozmowy z pracodawcą i doradcą personalnym - symulacje - 5 godzin
    - etapy selekcji i doboru
    - typowe działania specjalistów do spraw rekrutacji
    - symulacje rozmów z pracodawcą i doradcą personalnym
    - ocena zajęć i wnioski
   
Łącznie 15 godzin.