Zaproszenie na Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych - w Poznaniu 28.09 br.

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”

w ramach realizacji projektu „KROWAKreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”, współfinansowanego ze środków PFRON,

zaprasza osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
na Giełdę Pracy,
która odbędzie się w Wyższej Szkole Logistyki przy ul. Szyperskiej w Poznaniu

Termin Giełdy Pracy: 28.09.2012 r. (piątek)
Godziny Giełdy Pracy: 10.00- 14.00

Podczas Giełdy Pracy będzie można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy.

KONTAKT
Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”
ul. Iłłakowiczówny 4/4a
60-789 Poznań
tel. (61) 843-22-10, Tel./fax. (61) 843-22-11
tel. kom. : 530 747 570, tel. kom. : 530 751 482
www.ekosalus.pl
biuro@ekosalus.pl