„KROWA – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS” od 01.04.2012 roku prowadzi autorski projekt „KROWA – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”, który jest współfinansowany przez PFRON.

Beneficjentem projektu może zostać bezrobotna osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności stwierdzające:

  • znaczny stopień niepełnosprawności,
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • schorzenie umysłowe (bez względu na stopień niepełnosprawności);

oraz:

  • nie będąca uczestnikiem WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej),
  • nie pracująca w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Projekt zakłada organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia beneficjentów projektu w rynek pracy. Szczegółowe zadania jakie są podejmowane w ramach projektu to: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie IPD, oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Projekt przewiduje również konsultacje z Psychologiem i poradnictwo prawne. W ramach realizacji w/w zadań, beneficjent projektu otrzymują kompleksowe wsparcie niezbędne do aktywizacji zawodowej, między innymi w formie Klubów Pracy, Grup Wsparcia – dla osób zatrudnionych.

Projekt zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w modelu: zatrudnienia wspieranego (wspomaganego) przy udziale wykwalifikowanych pośredników pracy, doradców zawodowych, psychologów, liderów pracy, szkoleniowców. Podstawowym celem stanowiska pośrednika pracy, grupy doradczej jest reintegracja społeczno-zawodowa beneficjentów projektu. Działanie w projekcie skierowane na odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie beneficjentów przywraca im umiejętności funkcjonowania na wolnym rynku pracy. W projekcie założono, że zespół złożony z pośredników pracy, grupy doradczej (doradca zawodowy, psycholog, lider pracy, prawnik) będzie posługiwał się w swojej pracy techniką coachingu. Ideą coachingu jest pomoc ludziom w ogólnym rozwoju osobistym oraz w stawaniu się takimi, jakimi chcą się stać poprzez wykształcenie konkretnych umiejętności.

Czas trwania projektu: 01.04.2012 – 31.03.2015

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”
ul. Iłłakowiczówny 4/4a, 60-789 Poznań
www.ekosalus.pl

Kontakt (pon.-czw. 8:00 - 16:00):
tel. (61) 843-22-10, tel/fax. (61) 843-22-11
tel. kom.: 530 747 570, tel. kom.: 530 751 482
mail: biuro@ekosalus.pl
Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 do 16:00.