Projekt „KOZA – Kreatywne Organizowanie Zawodowej Aktywności” - dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,
w okresie od 29.10. 2012 roku do 30.11. 2012 roku, Stowarzyszenie "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS" realizuje autorski projekt „KOZA – Kreatywne Organizowanie Zawodowej Aktywności”.

Beneficjentami projektu mogą zostać bezrobotne i poszukujące pracy osoby niepełnosprawne z regionu Wielkopolski, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności stwierdzające schorzenie narządu ruchu.

Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 29.10. – 9.11.2012, osobiście, w biurze Stowarzyszenia.

Szkolenia odbędą się w dniach od 12.11. – 17.11.2012.

Cel projektu: Przeszkolenie 15 osób. Zdobycie, przez beneficjentów projektu, umiejętności praktycznego poruszania się na rynku pracy. Poprawa zdolności motywacyjnych (zwiększenie motywacji i aktywności, zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poczucia odpowiedzialności, podniesienie poziomu samooceny, wzbudzenie aspiracji zawodowych i chęci samokształcenia). Przygotowanie uczestników do powrotu bądź włączenia się na rynek pracy. Projekt ma poprawić braki beneficjentów w umiejętności poruszania się po rynku pracy, podniesieniu swoich kwalifikacji. Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz organizacją i planowaniem czasu. Poznanie obowiązków i praw osoby niepełnosprawnej oraz Pracodawcy na rynku pracy. Dodatkowo każdy z beneficjentów będzie miał utworzony IPD (Indywidualny Plan Działania).

Zajęcia będą realizowane w formie warsztatowej wykorzystywane są w nim techniki pracy grupowej.

Każdy uczestnik otrzyma  indywidualne wsparcie prawnika oraz wsparcie doradcy zawodowego, którego celem będzie stworzenie Indywidualnego Planu Działania. Doradca wraz z uczestnikiem określi ścieżkę edukacji oraz możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Pod koniec warsztatów zrealizowane zostaną ankiety ewaluacyjne podsumowujące cykl i efekt szkoleń.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt (pon.-czw. 8:00 - 16:00):
tel. (61) 8432210, tel/fax.(61) 8432211
tel. kom.: 530747570, tel. kom.: 530751482
mail: biuro@ekosalus.pl

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 do 16:00.
www.ekosalus.pl