Aktualizacja informacji dot. projektu

Dot. informacji z dnia 24.10 br. BEZPŁATNE WARSZTATY I DORADZTWO DLA RODZICÓW W PILE!

UWAGA!
Informacja do pracujących rodziców małych dzieci zainteresowanych udziałem w bezpłatnych warsztatach w ramach projektu "MAM DZIECKO - PRACUJĘ (...)". Nastąpiła zmiana harmonogramu zajęć. Warsztaty dla rodziców w Poznaniu, Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie rozpoczną się na początku 2013 roku, wobec tego z przyjemnością zawiadamiamy Was, że rekrutacja do projektu została wydłużona.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia 5 grudnia 2012 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie powiadomione zostaną w dniu 12 grudnia 2012 r. Więcej informacji o projekcie, w tym formularz zgłoszeniowy znaleźć można na portalu internetowym http://www.mamdziecko-pracuje.pl