Dofinansowania na projekty promujące odpowiedzialność w biznesie

W ramach programu studenckiego Liga Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczął się program grantowy Pracownia Działań Lokalnych CSR. Umożliwia on zdobycie dofinansowania na projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR).

Liga Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu grantowego wspomaga finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest promowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie oraz edukowanie w zakresie dobrych praktyk firm poprzez konferencje, seminaria, szkolenia, dyskusje panelowe i inne inicjatywy.

O dofinansowanie przez LOB mogą ubiegać się organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni, które chcą zrealizować projekt promujący i edukujący o społecznej odpowiedzialności biznesu. Kwota dofinansowania może wynieść nawet do 2 500 zł.

Materiały niezbędne do uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych CSR do pobrania TUTAJ.

Termin naboru wniosków: I TURA – do 6 listopada 2013

Więcej na: www.lob.org.pl

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Partnerzy:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PGNiG, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Orange

Patron honorowy:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni medialni Ligi Odpowiedzialnego Biznesu: CR Navigator, Echo Dnia, Manko. magazyn Studencki, Kariera, echodnia.eu, odpowiedzialnybiznes.pl, Onet, biznes.pl, dlaStudenta.pl, eurostudent.pl, kampaniespoleczne.pl, student.pl, studentnews.pl, Youngpro.pl, Students.pl

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych. Więcej na: www.lob.org.pl