AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - bezpłatne szkolenia dla absolwentów kierunku budownictwo i elektronika

Specjalna oferta szkoleniowa dla absolwentów kierunków Budownictwa i Elektrotechniki
Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień na bezpłatnym szkoleniu z zakresu metod oszczędzania energii oraz przedsięwzięć energooszczędnych kończącym się bezpłatnym kursem
AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
dofinansowanie obejmuje także koszty egzaminu (dojazd, opłata egzaminacyjna)
warunek: zatrudnienie w firmie branży budowlanej lub architektonicznej
więcej informacji na www.romaniszyn.com.pl,
zgłoszenia na e-mail: szkolenia@romaniszyn.com.pl pod nr tel.: 67/215 42 11