PUP - nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Pile

w związku z realizacją projektu „Mój wybór – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
dla osób bezrobotnych

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 20.000 zł

Termin składania wniosków: do 17 grudnia 2014 r.

UWAGA!
Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest możliwość wsparcia wnioskodawcy wynikająca z ustalonego profilu pomocy i założeń Indywidualnego Planu Działania.

Zapraszamy do składania wniosków.

Wnioski oraz kryteria dostępne są w Urzędzie (pok. 18) i na stronie internetowej www.pup.pila.pl w zakładce „wnioski” i „kryteria”.