Zarządzaj swoim wizerunkiem i decyduj jak jesteś odbierany | Warsztaty

6 listopada br. studenci, absolwenci i pracownicy PWSZ w Pile uczestniczyli w warsztatach pn. Zarządzaj swoim wizerunkiem i decyduj jak jesteś odbierany. Autoprezentacja – sztuka, którą warto opanować, które prowadziła dr Monika Rozmarynowska. Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy w zakresie skutecznej komunikacji w trakcie przemówienia, zdobycie wiedzy w zakresie czynników wpływających na wywołanie pierwszego dobrego wrażenia na odbiorcach interakcji oraz wzmocnienie postawy w zakresie świadomości swojego oddziaływania na audytorium.

Dr Monika Rozmarynowska jest trenerem w zakresie rozwoju kompetencji miękkich: komunikacji interpersonalnej i kreowania wizerunku (autoprezentacji, prezentacji, wystąpień publicznych oraz etykiety biznesu), a także profesjonalnej obsługi klienta i treningów antystresowych. Prowadzi szkolenia dla działów obsługi klienta
i menedżerów niższego szczebla. W swojej praktyce trenerskiej bazuje również na doświadczeniach menedżerskich, zarządzając zespołem kierowników projektów POKL.