Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Pile zachęca do składania wniosków o dofinansowanie wniosków na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł.

Termin składania wniosków - do 30 listopada 2015 r.

UWAGA!
Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest możliwość wsparcia wnioskodawcy wynikająca z ustalonego profilu pomocy i założeń Indywidualnego Planu Działania.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.

Wnioski oraz kryteria dostępne są w Urzędzie (Punkt informacyjny oraz pok. 18) i na stronie internetowej: pila.praca.gov.pl