Bezpłatne szkolenie. Na czym polega kontrola emocji w sytuacji trudnej, 10.12.2015 r.

Biuro Karier PWSZ w Pile zaprasza studentów i absolwentów Uczelni do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Na czym polega kontrola emocji w sytuacji trudnej?

CELE

  1. Pogłębienie wiedzy z zakresu teorii stresu
  2. Zdobycie wiedzy z zakresu czynników ryzyka wpływających na stan emocjonalny w obliczu trudnej sytuacji zarówno w relacjach prywatnych, jak i w przyszłej pracy zawodowej
  3. Zdobycie wiedzy na temat szybkich i konkretnych technik ułatwiających walkę ze stresem
  4. Wypracowanie strategii praktycznych sposobów potrzebnych do zdrowego funkcjonowania w sferze prywatnej i relacjach zawodowych
  5. Wzmocnienie postawy w zakresie świadomości panowania nad emocjami poprzez zgłębienie nowych umiejętności interpersonalnych

PROGRAM

Czym jest stres?
Autoanaliza stresu
  • Diagnoza głównych stresorów wpływających na moje życie
  • Jak reaguję w sytuacji trudnej?
  • Emocje w sytuacji stresującej, czyli jak zarządzać sobą w stresie
Reakcja niekontrolowana – negatywne skutki organizmu na stres
Style radzenia sobie ze stresem
Panować nad emocjami, czyli jak skutecznie zapanować nad stresem

O SZKOLENIU

Termin: 10 grudnia 2015 r., godz. 11.00–14.00
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, budynek D, Instytut Humanistyczny, sala 111 (I piętro)
Zapisy: Biuro Karier, budynek A, p. 11-12, online: www.bk.pwsz.pila.pl

 

SYLWETKA TRENERA

Dr Monika Rozmarynowska jest trenerem w zakresie rozwoju kompetencji miękkich: komunikacji interpersonalnej i kreowania wizerunku (autoprezentacji, prezentacji, wystąpień publicznych oraz etykiety biznesu), a także profesjonalnej obsługi klienta i treningów antystresowych. Prowadzi szkolenia dla działów obsługi klienta
i menedżerów niższego szczebla. W swojej praktyce trenerskiej bazuje również na doświadczeniach menedżerskich, zarządzając zespołem kierowników projektów POKL.