Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt: „Środa z funduszami dla przedsiębiorców na projekty badawcze i innowacje”.
Termin: 13 stycznia 2016 r. w godzinach od 10:00 do 12.45
Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa nr 1 (parter)
Cel spotkania:
- przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
- omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy WARP - łatwe dotarcie do informacji o Funduszach w przyszłości.
Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 11.01.2016 r.
do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres:
infoUE-pila@warp.org.pl
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 11.01.2016 r. do godziny 15:00.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowydostępne są pod linkiem:
http://warp.org.pl/sroda-z-funduszami-na-projekty-badawcze-i-innowacje/
W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.
Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235.