Środa z funduszami europejskimi na edukację, 07.12 br.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. „Środa z funduszami europejskimi na edukację”, które odbędzie się 07.12.2016 roku w godz. 10.00-12.45.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowania na wsparcie edukacji z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Podczas spotkania zostaną zaprezentowana działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Baza Usług Rozwojowych. Panel dyskusyjny podsumowujący spotkanie zapewni możliwość odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnienia wątpliwości oraz wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w w/w spotkaniu informacyjnym. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
Sala szkoleniowa nr 1 (parter)

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 05.12.2016 i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl