Zaproszenie do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, 12.12 br.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP serdecznie zaprasza do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 12 grudnia br., w godzinach od 10.00 – 14.00 w siedzibie Inwest-Parku sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja idei przedsiębiorczości społecznej, upowszechnienie informacji o działalności podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie naszego subregionu, a także integracja przedstawicieli podmiotów zaproszonych do udziału w Targach z mieszkańcami naszego regionu.

Podczas Targów prezentowane będę produkty oraz usługi ponad 25. organizacji działających na terenie subregionu pilskiego wpisujących się swoją działalnością w charakter ekonomii społecznej.

Udział w Targach umożliwi odwiedzającym zakup wyjątkowych i niepowtarzalnych produktów tj.: wyrobów rękodzieła artystycznego, ozdób świątecznych, produktów spożywczych wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej takie jak: stowarzyszenia, fundacje, uniwersytety trzeciego wieku, a także warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, w których zatrudnienie mogą znaleźć osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Osoby fizyczne oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, którzy odwiedzą Targi będą mogli zapoznać się z ofertą Ośrodka Ekonomii Społecznej (staże, szkolenia, dotacje na uruchomienie przedsiębiorstw społecznych, doradztwo i usługi specjalistyczne) oraz skorzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego, księgowego, zawodowego podczas dyżuru naszych ekspertów.

Organizatorem Tragów jest Stowarzyszenie ETAP oraz firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński realizatorzy projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Podziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.