STRUCTOGRAM - jedyne na rynku badanie określające naturę ludzką - już w Pile

Co to jest Structogram®?
KAŻDY CZŁOWIEK JEST INNY. Zamiast tworzyć globalne modele zachowań, seminaria STRUCTOGRAMU® skupiają się na indywidualizmie uczestników. Dzięki temu, mogą oni poznać swój potencjał i w pełni go wykorzystywać. Uczestnicy uczą się jak rozwijać swoją autentyczność zgodnie z naturą. STRUCTOGRAM® daje bazę wiedzy pozwalającą zrozumieć siebie, swoje zachowania i wybory, pomaga ustalić realistyczne cele, rozwinąć strategie osiągnięcia sukcesu oraz wskazać techniki sprzedaży i metody zarządzania, które okazują się być najlepsze i najskuteczniejsze dla nich samych.
Kto wie więcej o sobie, Ten może stosować swoją siłę celniej
STRUCTOGRAM® jest jedynym na rynku badaniem, określającym naturę ludzką, a nie zachowania, które, jak wiemy bywają zmienne.
 Narzędzie to jest wdrażane w najbardziej prestiżowych i uznanych firmach na całym świecie (m.in. BMW, Coca-Cola, IBM, Microsoft, Volkswagen) od ponad 20 lat.
 
ANALIZA
Analiza Biostrukturalna przeprowadzana jest podczas seminarium. Nie jest to test psychologiczny, a raczej niewartościująca metoda określenia indywidualnej, genetycznie ukształtowanej podstawowej struktury osobowości i zachowania osoby.
Structogram®, jako wizualizacja wyniku Analizy Biostrukturalnej, jest dla uczestnika seminarium kluczem do poznania samego siebie. Oznacza to, że zdobywa on szczegółową wiedzę na temat jego podstawowej struktury, a tym samym wiedzę dotyczącą jego mocnych i słabych stron oraz ograniczeń.
Zamiast ogólnej „recepty na działanie”, centrum zainteresowania staje się indywidualność każdej osoby, tak aby mogła ona w pełni wykorzystać swój osobisty potencjał. Taka osoba uczy się jak nadal się rozwijać w zgodzie z własnym charakterem i pozostać wiarygodnym.
Triogram® wywodzący się ze Structogramu® jest dla uczestnika seminarium kluczem do zrozumienia drugiego człowieka. Możemy lepiej rozumieć innych ludzi pod względem ich indywidualności, lepiej ich traktować oraz unikać niepotrzebnych konfliktów. W efekcie optymalizujemy umiejętności społeczne, co stanowi najważniejszy czynnik w osiągnięciu długoterminowego sukcesu sprzedażowego oraz decyduje o skutecznym przywództwie.
 
Analiza Biostrukturalna nie jest testem w kategoriach testu psychologicznego lub teorii psychologicznej, ani diagnozą dotyczącą predyspozycji. Jest ona raczej niewartościującą (samo)analizą genetycznie ukształtowanej podstawowej struktury osobowości osoby.
 
Structogram, jako wizualizacja wyniku Analizy Biostrukturalnej, jest 'zasadą organizacyjną', która organizuje określone z góry elementy i procesy poznawcze w poznawaniu samego siebie (i innych). Nie jest jego zamiarem, jak też nie jest on w stanie, wyjaśnić wszystkiego w zachowaniu danej osoby, natomiast uwydatnia on indywidualne kluczowe warunki biologiczne leżące u podstaw zachowania danej osoby.
 
Można powiedzieć, że Analiza Biostrukturalna znajduje się na poziomie stałego systemu operacyjnego mózgu biokomputera, a nie na poziomie jego wymiennego oprogramowania. 
LICENCJONOWANE MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 
Analiza Structogram® jest przeprowadzana podczas seminarium pod kierunkiem licencjonowanych trenerów Structogram®. Całe szkolenie ma większe odniesienie do rzeczywistości i jest skuteczniejsze, ponieważ brane są pod uwagę nie tylko elementy środowiskowe, ale również i przede wszystkim elementy genetyczne i niezmienne w ludzkiej osobowości. Trenerzy Structogram® korzystają z Analizy Biostrukturalnej celem nadania indywidualnego charakteru kolejnym szkoleniom. Z wielkim sukcesem stosują Structogram® np. w szkoleniach z przywództwa, sprzedaży i komunikacji.
 
STRUCTOGRAM® System Treningowy 1: Klucz do poznania samego siebie 
Podczas seminarium zatytułowanego „Klucz do poznania samego siebie”, dzięki Structogramowi zdobywasz wiedzę dotyczącą struktury własnej osobowości, a dzięki temu wiedzę na temat własnych możliwości i ograniczeń.
 
Nauka
Trójdzielny mózg
Istnieją naukowe dowody na to, że znaczące cechy osobowości są uzależnione od indywidualnych funkcji mózgu.
Znany amerykański badacz mózgu, prof. Paul D. MacLean udowodnił, że mózg człowieka składa się z trzech części, które odpowiadają za różne funkcje (struktura funkcjonalna mózgu). Pomimo różnic, te trzy bardzo różne części mózgu muszą nadal współpracować i komunikować się w ramach trójdzielnego mózgu, natomiast każda z nich przestrzega swoich własnych, ściśle określonych reguł gry. Ludzkie zachowanie to wynik wzajemnej zależności pomiędzy instynktowną reakcją pnia mózgu, emocjonalną i impulsywną reakcją układu limbicznego oraz trzeźwą i racjonalną reakcją kory mózgowej.
Każdy człowiek używa tych trzech części mózgu w różny, genetycznie uzależniony sposób, co w przypadku dorosłego człowieka ma charakter stały. Indywidualna biostruktura.
We współpracy z MacLeanem, antropolog Rolf W. Schirm rozpoznał i określił typowe cechy osobowości lub też behawioryzmy w biostrukturze, które wykazują jasne powiązanie z trzema częściami mózgu. Na tej podstawie, podczas seminarium powstaje katalog pytań mających na celu określenie indywidualnego wpływu trzech części mózgu, odzwierciedlony w Structogramie.
Przyczyna indywidualnego poziomu działania trzech części mózgu leży w neuroprzekaźniku – homeostazie.
W przypadku ludzkiej osobowości, Analiza Biostrukturalna rozróżnia genetycznie uwarunkowaną, niezmienną strukturę podstawową oraz uwarunkowane środowiskowo, zmienne cechy, a na podstawie tego cechy osobowości lub behawioryzmy, które mogą i nie mogą ulec zmianie w perspektywie długoterminowej.
 
Structogram nie jest również sztywną typologią.
 
Z uwagi na konstrukcję Analizy Biostrukturalnej, ogółem istnieje 7 558 272 wariantów wyboru, co daje 412 możliwych wyników na tarczy Structogramu.
Dlatego, Structogram przedstawia indywidualną wzajemną zależność pomiędzy trzema częściami mózgu na bardzo zróżnicowanych poziomach.
 
Pień mózgu (Mózg gada)
Odpowiada za funkcje związane z przetrwaniem i instynktami
Międzymózgowie (Układ limbiczny)
Odpowiada za emocje i asertywność
Kresomózgowie (Kora mózgowa)
Odpowiada za racjonalne myślenie i planowanie.
 
Poznaj swoją biostrukturę!
 
TERMIN SZKOLENIA: 21 stycznia 2017 r. (9:00-16:00)
Miejsce: Piła, Pracownia Edukacji i Coachingu
 
Zgłoszenia do 13 stycznia 2017 r.
formularz zgłoszeniowy
http://ec-pracownia.pl/zapisy-na-szkolenie/ kliknij tu
 
INWESTYCJA
Szkolenie STRUCTOGRAM® 1 – klucz do poznania samego siebie
Cena regularna szkolenia 890 zł
Cena promocyjna szkolenia   – 627 zł
 
W cenie:
  1. licencjonowane materiały szkoleniowe
  2. certyfikat Structogram Trening 1
  3. ciepły posiłek
  4. kawa/ herbata, ciacho
  5. miłe towarzystwo, przyjazne miejsce
  6. wiedza o swoim mózgu
 
Trener  Monika Kłos
Kontakt tel. 781-551-281