Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i szkolenia - spotkanie informacyjne

Zaproszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i szkolenia”, które odbędzie się 01.02.2017 roku w godz. 09:00-11:00.

 

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w zakresie aktywizacji zawodowej i szkoleń. Podczas spotkania zostaną zaprezentowana działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego oraz Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Panel dyskusyjny podsumowujący spotkanie zapewni możliwość odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnienia wątpliwości oraz wymiany doświadczeń.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Miejsce spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
Sala szkoleniowa nr 1 (parter)

 

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:

http://warp.org.pl/fundusze-aktywizacja-zawodowa-szkolenia/

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 30.01.2017 do godz. 12:00 i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl