Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 8.1.1 WRPO – Edukacja przedszkolna

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. „Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 8.1.1 WRPO – Edukacja przedszkolna”, które odbędzie się 15.02.2017 roku w godz. 09:00-14:00.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Edukacja przedszkolna oraz przygotowanie uczestników do tworzenia projektów edukacyjnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych. Panel dyskusyjny podsumowujący szkolenie zapewni możliwość odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnienia wątpliwości oraz wymiany doświadczeń.

 

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych projektodawców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zainteresowanych pozyskaniem środków w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w w/w szkoleniu. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Miejsce szkolenia:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
Sala szkoleniowa nr 1 (parter)

 

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:

http://warp.org.pl/fundusze-unijne-edukacje-przedszkolna/

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 13.02.2017 do godz. 12:00 i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl