Fundusze Europejskie w zakresie usług społecznych i zdrowotnych oraz integracji – przegląd możliwości

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na spotkanie pt. „Fundusze Europejskie w zakresie usług społecznych i zdrowotnych oraz integracji – przegląd możliwości na rok 2017 ”, które odbędzie się 01.03.2017 roku w godz. 09:00-11:00.

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia ze środków unijnych na rozwój podmiotów działających w obrębie usług społecznych, zdrowotnych oraz integracji.

Do kogo kierowane jest spotkanie: spotkanie skierowane jest do podmiotów działających w obrębie usług społecznych, zdrowotnych oraz integracji.

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 27.02.2017 r., do godziny 12:00.


Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 27.02.2017 r. do godziny 15:00. 

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej