BHP i prawo pracy oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - wyzwania na 2017 r. i lata następne

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Inwest-Park Sp. z o.o., Państwowa Inspekcja Pracy w Pile oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na nieodpłatne szkolenie, konferencję tematyczną, pod nazwą - "BHP i prawo pracy oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - wyzwania na 2017 r. i lata następne".

Termin: 04 kwietnia 2017 r., godz. 10.00, budynek Inwest-Park ul. Dąbrowskiego 8, Piła

Uprzejmie prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie na adres biuro@izba.pila.pl lub dostarczenie do biura Izby.

Liczba miejsc w szkoleniu ograniczona, liczy się kolejność przyjęcia zgłoszenia.