Kurs kolonijny - wykaz instytucji na terenie Piły

 

W związku z niewielkim zainteresowaniem studentów uczestnictwem w Kursie dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży /tzw. kursie kolonijnym/ Biuro Karier rezygnuje z organizacji ww. kursu. Jednocześnie informujemy, że kurs w swojej ofercie posiadają następujące instytucje na terenie Piły:

Być może ZHP lub PPTK będą mogły Państwu pomóc (w ramach ewentualnych kursów dla swoich członków).

Na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu znajduje się wykaz placówek w Wielkopolsce, które otrzymały zgodę Kuratorium Oświaty na organizację kursów: instruktażowego dla kierowników wypoczynku i przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (19.04.2017).

Natomiast w sieci znaleźć można kursy prowadzone w całości online oraz te, gdzie część praktyczną i egzamin należy zaliczyć w siedzibie instytucji szkoleniowej.
Nie dokonamy za Państwa wyboru. Rekomendujemy daleko idącą ostrożność.