Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na rok 2017 na edukację przedszkolną i kształcenie ogólne”

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie pt. „Fundusze Europejskie na rok 2017 na edukację przedszkolną i kształcenie ogólne”, które odbędzie się 07.06.2017 roku w godz. 09:00-11:00.

Cel spotkania:

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rozwój publicznych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół kształcenia ogólnego.

Uczestnicy zostaną zapoznani z działaniami umożliwiającymi dofinansowanie m.in.:
– utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
– rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych o zajęcia dodatkowe np.  z logopedą, psychologiem czy terapeutą, a także na podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykonywanej pracy,
– poprawy warunków dydaktycznych w szkołach poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych,
– realizacji projektów edukacyjnych i zajęć dodatkowych wspierających uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych,
– wsparcia indywidualnego podejścia do ucznia (w tym uczniów z niepełnosprawnościami),
– podnoszenia kwalifikacji/kompetencji nauczycieli.

Dodatkowo omówione zostaną kryteria wyboru projektów obowiązujące w ramach planowanych naborów.
Spotkanie skierowane jest:
– przedstawicieli placówek wychowania przedszkolnego,
– szkół oraz ich organów prowadzących,
– wszystkich osób zainteresowanych omawianymi zagadnieniami.

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 05.06.2017 r. do godziny 12:00.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 05.06.2017 r. do godziny 15:00.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu.