Bezpłatne szkolenia dotyczące osób niepełnosprawnych - Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski


Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszają na dwa bezpłatne szkolenia na temat:

1. „Niepełnosprawny sprawny w pracy”- dla pracodawców, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych lub nie spełniają wskaźnika 6 % zatrudnienia osób niepełnosprawnych
2. „Jak zaoszczędzić czas i pieniądze zatrudniając osoby z niepełnosprawnością”- dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia
Obydwa szkolenia odbędą się dnia 8 listopada 2017 roku , ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, Sala Beżowa. Pierwsze od godziny 11:00 do 12:30, drugie od 12:30 do 14:00.

Program szkolenia pt.: „Niepełnosprawny sprawny w pracy.”
1. Osoba niepełnosprawna – klucz postępowania przy zatrudnieniu:
a)    czy warto zatrudnić osobę niepełnosprawną (stereotypy i obawy)?
b)    na jaką formę zatrudnienia zdecydować się, przyjmując do pracy
osobę niepełnosprawną?
c)    możliwości dotyczące pozyskania oraz podstawy prawne zatrudnienia osób
z niepełnosprawnością.
2. Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne:
a)    zmniejszenie wpłat obowiązkowych na PFRON;
b)    pomoc finansowa w dostosowaniu stanowiska pracy;
c)    dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych;
d)    pomoc w zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością w ramach
programu „Praca-Integracja”:
- dodatek motywacyjny dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
- dofinansowanie kosztu dojazdu do pracy dla pracownika;
- podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w ramach bezpłatnych szkoleń.
Termin i miejsce szkolenia:
- 8 listopada 2017 roku godz. 11:00 – 12:30
- ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, Sala Beżowa
Grupa docelowa:
- pracodawcy, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych lub nie spełniają wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Osoby prowadzące szkolenie:
- Justyna Sikorska – Samodzielny Specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami     (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
- Anna Brych – Specjalista ds. promocji i informacji
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Program szkolenia pt.: „Jak zaoszczędzić czas i pieniądze zatrudniając osoby z niepełnosprawnością?”
1. Warsztaty praktyczne z elektronicznego wypełniania dokumentacji w Systemie Obsługi  Dofinansowań i Refundacji (konieczność posiadania na szkoleniu własnego laptopa).
2. Jak unikać najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu dokumentacji dotyczącej rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?
Termin i miejsce szkolenia:
- 8 listopada 2017 roku godz. 12:30 – 14:00
- ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, Sala Beżowa
Grupa docelowa:
- pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością i ubiegają się
o dofinansowanie do wynagrodzeń
Osoba prowadząca szkolenie:
- Anna Brych – Specjalista ds. promocji i informacji
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Karta zgłoszenia na szkolenia dostępna TUTAJ.