Szkolenie Partnerstwo Publiczno - Prawne, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski


W dniach 30-31 października 2017 r.
w Pile odbędzie się szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla sektora MMŚP.  Na szkoleniu – obok informacji o PPP – uczestnicy będą mogli dowiedzieć się od strony praktycznej, jak przygotować się do składania ofert na ogłoszone postępowania w formule PPP, jak budować konsorcja z innymi firmami i w ten sposób uczestniczyć w ogłoszonych postępowaniach.
Termin: 30-31 października 2017 r., od godziny 8:30 do 16:30
Miejsce: Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, ul. Dąbrowskiego 8, Piła
Adresaci: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa; właściciele i pracownicy (również osoby samo zatrudnione)
Zapisy i informacje: Beata Włodarczyk,  67 212 30 59, biuro@izba.pila.pl
Szkolenie „Zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP” odbywa się w ramach projektu „Partnerstwo publiczno-prywatne – budowanie konkurencyjności MMŚP”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w partnerstwie z firmą szkoleniową Trustcon Sp. z o.o.
Z jednej firmy udział wziąć może jedna osoba. Decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.
Dla kogo:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa , właściciele, pracownicy, osoby samozatrudnione z siedzibą zarejestrowaną w Polsce ( poza firmami działającymi w sektorze transportu oraz powiązane z podmiotami publicznymi)
Cena:
-dzięki dofinansowaniu z PO WER, za dwudniowe szkolenie zapłacą Państwo tylko 117,12 zł (sto siedemnaście złotych, dwanaście groszy )- dofinansowanie wynosi 90 %
-cena zawiera :
-materiały szkoleniowe
- catering- obiad oraz kawa, herbata, woda w trakcie przerw)
 -zaświadczenie o udziale w szkoleniu
Warunek udziału w szkoleniu:
- dostarczenie przed rozpoczęciem szkolenia dokumentów zgłoszeniowych wymaganych regulaminem szkoleń, dostępne na stronie www.poznajppp.pl - pomagamy wypełnić wszelkie dokumenty