Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO – Kształcenie ogólne - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne szkolnie: „Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO – Kształcenie ogólne”, które odbędzie się 01.12.2017 roku w godz. 09:00-14:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Kształcenie ogólne oraz przygotowanie uczestników do tworzenia projektów edukacyjnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych. Panel dyskusyjny podsumowujący szkolenie zapewni możliwość odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnienia wątpliwości oraz wymiany doświadczeń.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do potencjalnych projektodawców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zainteresowanych pozyskaniem środków w zakresie rozwoju kształcenia ogólnego.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Miejsce szkolenia:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
Sala szkoleniowa nr (parter)

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.warp.org.pl Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 29.11.2017 do godz. 12:00 i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane w dniu 29.11.2017 do godz. 15.00.