UWAGA DO KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY WOŚP 2018


Wszyscy chętni, którzy chcą zostać wolontariuszami
26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  proszeni są o przesyłanie zgłoszeń do
Głównego Sztabu WOŚP w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile.

Zgłoszenie zawierające następujące dane prosimy przesłać do 25 listopada na adres: info@rck.pila.pl
·        Imię i nazwisko
·        Zdjęcie legitymacyjne (rozdzielczość min. 600x800 pikseli)
·        PESEL
·        Dokładny adres zamieszkania
·        Nazwa i adres szkoły / miejsca pracy
·        Adres mailowy
·        Numer telefonu (domowy lub komórkowy)
·        W przypadku osób niepełnoletnich – imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer 67/ 210-5012

Zapisujcie się do wydarzenia na FB
Tutaj na bieżąco RCK będzie informować o tym co będzie się działo oraz tradycyjnie przeprowadzona zostanie licytacja części darów podarowanych na WOŚP.