Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 12.12.2017 r., organizuje Mobilny Punkt Informacyjny


Uprzejmie informujmy, że Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 12.12.2017 r., organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w:
- Urzędzie Miasta i Gminy Łobżenica w godz. 08:00-10:30,
- Urząd Miejski w Wyrzysku w godz. 11:30-14:00.

Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu:
- dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację i instalacje OZE,
- oraz informacje dotyczące oferty Sieci Punktów Informacyjnych.

Ponadto będzie można dowiedzieć się, jakie zasady i procedury obowiązują przy aplikowaniu o środki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020.

Miejsce dyżuru:
Urząd Miasta i Gminy Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica
w godz. 08:00 - 10:30

Urząd Miejski w Wyrzysku
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
w godz. 11:30 - 14:00