Spotkanie informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy - edycja 2018


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuję, że w dniu 20.06.2018 r. w godz. 11.00-14.00 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt-Hille - doradcę EURES z Agentur fur Arbeit Frankfuit (Oder).

Cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES realizowany jest na podstawie nawiązanej w 2016 r.współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą.
Spotkania odbywają się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 4.
Osoby zainteresowane niemieckim rynkiem pracy będą mogły zapoznać się z warunkami płacy i pracy w Niemczech, aktualnymi ofertami pracy oraz będą miały możliwość zadawania pytań dotyczących pracy w Niemczech.

Szczegółowych informacji udziela doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
Pan Marcin Lewko - tel. 6l 846 38 07.