Konkurs o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną


Narodowy Bank Polski
zaprasza do udziału w kolejnych edycjach Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja) oraz doktorską i habilitacyjną (VI edycja).

Celem konkursów jest zwiększanie zainteresowania studentów, absolwentów i pracowników naukowych tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.
Konkursy od lat cieszą się dużym zainteresowaniem absolwentów uczelni wyższych i pracowników naukowych. W czasie poprzednich edycji Kapituły, składające się z autorytetów świata akademickiego, miały okazję ocenić ponad tysiąc prac dyplomowych.

W tegorocznych edycjach mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych w roku 2017 oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2016 – 2017 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie i promotorzy/recenzenci.
Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła przyzna:
§   pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
§   drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
§   trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
§   dwa wyróżnienia po 5 000 zł.
Autorom najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych Kapituła przyzna:
w przypadku pracy doktorskiej:
§   nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
§   trzy wyróżnienia po 10 000 zł,
w przypadku pracy habilitacyjnej:
§   nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
§   trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Regulaminy konkursów, formularze zgłoszeniowe oraz wskazówki praktyczne znajdują się na stronie internetowej NBP
Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2018 r.