Praktyki w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki studenckie, w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi, a także praktyki absolwenckie na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 Nr 127 poz. 1052).

Oferujemy:
a) praktyki studenckie
b) praktyki absolwenckie
W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim jest możliwość odbycia praktyk w:
- Biurze Wojewody
- Biurze Obsługi Urzędu
- Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- Wydziale Kontroli
- Wydziale Zdrowia
- Wydziale Spraw Obywatelskich
- Wydziale Finansów
- Wydziale Nadzoru Prawnego
- Wydziale Polityki Społecznej
- Wydziale Spraw Cudzoziemców
- Wydziale Infrastruktury
- Wydziale Geodezji
- Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
- Biurze Kadr i Obsługi Prawnej
- Biurze Rozwoju i Inwestycji

Praktyki można odbywać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub w Naszych delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Szczegółowe infarmoacje znajdują się w Załączeniu.