Wernisaż wystawy znaków pocztowych Romana Wikieła "Być narodowi użytecznym"