UWAGA! Kwestura przypomina..

Kwestura przypomina, iż 20 lutego 2011 r. mija termin wniesienia I raty opłaty za semestr letni na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych. Od opłat wnoszonych po terminie będą naliczane odsetki ustawowe.