Stanowisko ds. aneksowania, rozliczeń i kontroli projektów - praca w Pile - WARP

Nr ref. BK/300/12

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów
na stanowisko ds. aneksowania, rozliczeń i kontroli projektów do działu Regionalna Instytucja Finansująca

Regionalna Instytucja Finansująca na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zajmuje się udzielaniem dotacji dla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego w ramach Działania: 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zakres głównych obowiązków:

 1. Ocena formalna, merytoryczna i finansowa wszelkich dokumentów księgowych (np. faktury, delegacje, amortyzacja, listy płac i inne operacje księgowe dokonywane przez przedsiębiorców) składanych wraz z wnioskiem o płatność (wniosek o wypłatę dotacji)
 2. Przeprowadzanie w siedzibach przedsiębiorców kontroli dokumentów księgowych i prawidłowości realizacji projektów
 3. Weryfikowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w umowie o dotację.

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: finanse i rachunkowość
  UWAGA !! O pracę mogą ubiegać się studenci 4 lub 5 roku studiów ww. specjalności
 2. Podstawowa wiedza z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej
 3. Chęć ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie funduszy UE
 4. Umiejętność analitycznego myślenia
 5. Umiejętność: logicznego redagowania tekstów, obsługi komputera (MS Office), mile widziane prawo jazdy kat. B
 6. Komunikatywność, skrupulatność, dokładność, samodzielność
  UWAGA ! Niniejsza oferta nie dotyczy pracy w księgowości !

Oferujemy:

 1. Praca od zaraz
 2. Stabilne zatrudnienie w Poznaniu (ul. Piekary 19), w ramach umowy o pracę na pełny etat
 3. Możliwość wszechstronnego rozwoju, praca w zespole specjalistów

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
Wniosek w sprawie pracy powinien zawierać: CV oraz list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Do aplikacji należy załączyć oświadczenie wypełnione przez absolwenta/studenta zawierające informację o średniej ocen w czasie studiów (tj. należy podać zbiorczą informację w postaci średniej ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminami). Dodatkowo, należy podać oceny z egzaminów w ramach następujących przedmiotów: finanse, rachunkowość, ekonometria, mikroekonomia oraz makroekonomia.

Forma rekrutacji:
Wnioski o pracę należy przesyłać do 15.01.2013 na adres e-mail: rif@warp.org.pl W temacie wiadomości prosimy wpisać: PRACA – 1/12/2012/ROZ_UCZ W treści e-maila proszę zawrzeć następujące informację: możliwy termin rozpoczęcia pracy oraz wysokość spodziewanego wynagrodzenia (propozycja płacowa kandydata)
WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty, które nie będą spełniać wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.