Konsultant - praca w Poznaniu - WARP

Nr ref. BK/301/12

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
poszukuje kandydata na stanowisko: Konsultant
Miejsce pracy: Poznań

Zakres głównych obowiązków:
Udzielanie informacji przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu podejmowania, prowadzenia, likwidacji oraz dostępnych form finansowania działalności gospodarczej.

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, finansowym lub rachunkowym, lub certyfikat księgowego, uprawnienia biegłego rewidenta bądź doradcy podatkowego
 2. Minimum 1 rok doświadczenia w realizacji usług informacyjnych/doradczych na rzecz przedsiębiorców i podmiotów podejmujących działalność gospodarczą, z co najmniej dwóch z poniższych zakresów:
  • administracyjno-prawnych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • dostępnych programów pomocy publicznej oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej
  • zasad i warunków ubiegania się o pomoc publiczną
 3. Minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze klienta
 4. Chęć ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu funduszy UE i aspektów związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 5. Komunikatywność, skrupulatność, dokładność, samodzielność
 6. Umiejętność obsługi komputera - znajomość pakietu MS Office

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość zagadnień związanych z funduszami UE
 2. Doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta powyżej 2 lat
 3. Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 2. Praca w młodym, dynamicznym zespole specjalistów
 3. Możliwość wszechstronnego rozwoju

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na adres e-mail: pk-praca@warp.org.pl
W temacie wiadomości prosimy wpisać: PRACA – KONSULTANT

Forma rekrutacji:
WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Warunkiem koniecznym do zatrudnienia na stanowisku Konsultanta będzie uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji wiedzy w teście wstępnym kandydatów na Konsultantów Krajowego Systemu Usług.

Oferty, które nie będą spełniać wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.