Technik, inżynier utrzymania ruchu - praca w Skrzatuszu

Nr ref. BK/346/14


Rodzaj Stanowiska
Technik/Inżynier Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Elektrociepłownia Biogazowa o mocy 526KW w Skrzatuszu

Informacje o pracodawcy
Biogaz Zeneris Sp. z o.o.
Ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań
Tel. 505 420 899
Email: grzegorz.kubowicz@biogaz.com.pl
http://www.biogaz.com.pl/
Wymagania na stanowisku:
- Umiejętność obsługi komputera,
- Dyspozycyjność,
- Odpowiedzialność – samodzielne stanowisko,
- Wykształcenie min. Średnie,
- Wiedza z zakresu systemów automatyki,
- Umiejętności w zakresie mechaniki,
- Umiejętność szybkiego reagowania na problemy, odporność na stres,
- Chęć obsługi ładowarki teleskopowej (uprawnienia będą dodatkowym atutem),
- Wiedza z zakresu technologii wodn.kan, działania oczyszczali/biogazowni,
- Umiejętność szybkiego uczenia się z chęcią ciągłego dokształcenia się w zakresie funkcjonowania Biogazowni,
- Mile widziane uprawnienia z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kv, gazowych i cieplnych,
- Gotowość lub doświadczenie w pracy w ruchu ciągłym (praca zmianowa),
- Umiejętnosć samodzielnego utrzymania porządku na stanowisku pracy i terenie Elektrociepłowni.
- Mile widziane doświadczenie w służbach utrzymania ruchu.
Obowiązki na stanowisku pracy:
– Przyjmowanie dostaw oraz bieżące uzupełnianie substratów, dbanie o utrzymanie ciągłości procesu produkcji,
– Bieżące monitorowanie parametrów pracy wszystkich urządzeń na terenie Elektrociepłowni,
– Szybkie reagowanie i zgłaszanie zaistniałych nieprawidłowości w pracy urządzeń na terenie Elektrociepłowni,
– Po przeszkoleniu samodzielne usuwanie występujących awarii, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy,
– Współpraca z kierownikiem komórki i, udział w usprawnieniach,
– Sumienne prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,
– Dbanie o estetykę w pomieszczeniach produkcyjnych i na terenie całego obiektu.
Oferowane warunki zatrudnienia:
- Samodzielne stanowisko w innowacyjnym przedsiębiorstwie w branży rozwijającej się,
- Możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia wiedzy z zakresu działania Biogazowni,
- Praca w przyjaznej atmosferze,
- Po okresie próbnym stabilne zatrudnienie.
Liczba wakatów: 1

List motywacyjny oraz życiorys zawodowy proszę przesyłać na adres: grzegorz.kubowicz@biogaz.com.pl