Stażysta ds. obsługi klienta - MEC w Pile

Nr ref. BK/182/2017

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że poszukuje kandydatów na stanowisko:
Stażysta ds. Obsługi klienta
Miejsce i termin rozpoczęcia stażu: Piła, październik 2017 r.
Wymagania:
•    wyższe wykształcenie  lub w trakcie studiów  (kierunek: administracja, zarządzanie, ekonomia);
•    umiejętność analitycznego, logicznego myślenia;
•    znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych;
•    zaangażowanie, obowiązkowość i sumienność w wykonywaniu zadań;
•    uczciwość, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie;
•    chęć zdobycia doświadczenia oraz nowych umiejętności;
•    komunikatywność.
Zakres czynności:
•    prowadzenie ewidencji odbiorców ciepła oraz kompleksowa obsługa odbiorców ciepła;
•    rozliczanie zużycia ciepła oraz wody uzdatnionej pobranej przez odbiorców;
•    współudział w sporządzaniu faktur za sprzedane ciepło i sprzedaż pozostałą;
•    sporządzanie zestawień i analiz dotyczących sprzedaży ciepła;
•    sporządzanie analiz finansowych dotyczących opłacalności inwestycji w zakresie podłączenia nowych odbiorców ciepła oraz innych analiz;
•    sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji budżetu Spółki;
•    prowadzenie spraw związanych ze zajmowanym stanowiskiem pracy;
Oferujemy:
•    Staż w dużej, stabilnej firmie z ugruntowaną pozycją na rynku (umowa o staż)
•    Ciekawa praca w doświadczonym zespole, w przyjemnej atmosferze
•    Możliwość rozwoju
•    Referencje po ukończeniu stażu
•    Możliwość zatrudnienia dla najlepszych stażystów

Oferty (CV i list motywacyjny) należy przesyłać na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., ul. Kaczorska 20   64-920 Piła
lub drogą elektroniczną na adres: krystyna.olinowicz@mecpila.pl w terminie do 29.09.2017 r.
W tytule korespondencji proszę zamieścić dopisek „Stażysta ds. obsługi klienta”

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., ul. Kaczorska 20, kod pocztowy 64-920, jako administrator danych informuje, iż dane osobowe zgłaszających się kandydatów będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. 1998 N 21, poz.94 ze zm.) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji i nie będą wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”