Praktykant ds. budowy baz danych, De Gruyter Open

PRACODAWCA
Nazwa firmy: De Gruyter Open
Profil działalności: wydawnictwo
Adres firmy: Bogumiła Zuga 32a, Warszawa 01-811
Osoba do kontaktu: Magdalena Idzik
Adres e-mail: rekrutacja@degruyteropen.com

OPIS STANOWISKA PRACY
Nazwa stanowiska: Praktykant ds. budowy baz danych
Miejsce pracy: praktyka zdalna
Zakres obowiązków:
- Praca badawcza w Internecie – wyszukiwanie informacji związanych z publikacjami naukowymi oraz tworzenie baz danych
- Wsparcie działań marketingowych wydawnictwa
Data rozpoczęcia: do uzgodnienia
Wymiar czasu pracy: do uzgodnienia
Rodzaj umowy: umowa o praktyki
Czas zatrudnienia: do uzgodnienia
Liczba wakatów: 5

WYMAGANIA
Wykształcenie: co najmniej średnie
Kierunek/specjalność:
Znajomość języków obcych: Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (dodatkowa znajomość innych języków będzie dużym atutem)
Obsługa komputera: MS Excel
Kwalifikacje dodatkowe:
- Sumienność i dobra organizacja pracy
- Łatwość poruszania się w środowisku internetowym
Pozostałe informacje:
Praktykanci współpracują z naszą firmą wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Praktyka nie koliduje z innymi zajęciami, ponieważ praktykanci mają swobodę w planowaniu czasu pracy. Praktyka trwa minimum 120 godzin i jest nieodpłatna.

OFERUJEMY:
- Możliwość zapoznania się ze specyfiką działania elektronicznego wydawnictwa naukowego
- Możliwość doskonalenia umiejętności językowych
- List referencyjny w języku polskim i angielskim
- Możliwość odpłatnej współpracy przy innych, odpowiadających predyspozycjom praktykanta zadaniach

Aplikacja powinna zawierać: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydat skontaktuje się z pracodawcą: poprzez mail rekrutacja@degruyteropen.com