Pomoc administracyjno-biurowa, Związek Międzygminny, Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Nr ref. BK/232/2017

Związek Międzygminny, Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi
poszukuje osoby na stanowisko:
Pomoc administracyjno – biurowa

Zakres obowiązków:
·         Przygotowywanie zestawień spraw załatwionych tj. przeznaczonych do archiwizacji,
·         Przygotowywanie pism urzędowych np.  z zapytaniami do odpowiednich instytucji oraz reklamacjami do Poczty Polskiej,
·         Przygotowywanie metryk do akt sprawy zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej,
·         Praca w systemie OWG - wprowadzaniem deklaracji, generowanie wezwań i innych pism,
·         Bieżąca weryfikacja otrzymywanych dokumentów z Działu Gospodarki Odpadami,
·         Kompletowanie teczek w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi,
·         Inne zadania związane z pracą biurową (skanowanie, kserowanie, wypisywanie zwrotek, sporządzanie książki nadawczej),

Wymagania:
·         Wykształcenie: administracja europejska,

Rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu.