Technik laboratorium/Technik symulacji medycznych - praca w PWSZ w Pile

Nr ref. BK/253/2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile poszukuje do powstającego Centrum Symulacji Medycznych dwóch kandydatów/kandydatek na stanowisko:
TECHNIK LABORATORIUM/TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNYCH

Opis stanowiska
Obsługa techniczna zajęć symulacyjnych, we współpracy z prowadzącymi zajęcia nauczycielami akademickimi w Centrum Symulacji Medycznych kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Pile.

Wymagania
- wykształcenie wyższe (min. I stopnia licencjat lub inżynier),
- biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego, w tym audio-wideo,
- znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny,
- dociekliwość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
- dobra organizacja pracy,
- obowiązkowe uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach zaplanowanych dla instruktorów symulacji, zakończonych uzyskaniem certyfikatu.

Zakres obowiązków
- obsługa techniczna symulatorów medycznych oraz oprogramowania, sprzętu audio-wideo i sprzętu sterującego symulatorem, w trakcie zajęć symulacyjnych w CSM,
- przygotowanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń,
- ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach,
- prowadzenie dokumentacji z przebiegu zajęć w CSM,
- bieżący nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego oraz zgłaszanie do naprawy i serwisu zgodnie z umowami,
- kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego.

Zatrudnione osoby wezmą udział w bezpłatnych, kończących się uzyskaniem certyfikatu szkoleniach dotyczących symulacji medycznej dla techników symulacji medycznej. Szkolenia odbędą się w 2018 r: 5 dni w marcu i 2 dni w kwietniu w Pile, 3 dni w kwietniu wyjazdowe w ośrodku symulacyjnym, 2 dni w maju w Pile i 3 dni wyjazdowe, 5 dni w czerwcu w Pile oraz 5 dni we wrześniu wyjazdowe. Szkolenia odbywać się będą również w 2019 i 2020 r.

Aplikacja powinna zawierać: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.

Termin składania aplikacji: 7 grudnia 2017 r., do godz. 15.00
Dokumenty należy przesyłać na adres bk@pwsz.pila.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.