Seminarzyści rok III - złożenie pracy dyplomowej

Składając pracę dyplomową należy dostarczyć:

  • praca dyplomowa twarda - 2 szt.
  • praca dyplomowa miękka (klejona)- 1 szt.
  • dowód wpłaty na 60,00 zł. w oryginale
  • legitymacja
  • obiegówka (druk w sekretariacie)
  • płyta z nagraną pracą dyplomową (nazwa pliku: Imię Nazwisko nr albumu) wklejona do pracy w miękkiej oprawie- 1 szt.
  • indeks
  • zdjęcia 45x65 (kolorowe) - 4 szt.
  • oświadczenia o wiedzy na temat zasad dotyczących kontroli samodzielności prac dyplomowych  - druk w sekretariacie oraz samodzielnym napisaniu pracy (załącznik nr 2) - druk w sekretariacie oraz na stronie Statut i regulaminy
  • streszczenie pracy - wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (zamieszczone po oświadczeniu, przed spisem treści)

Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy powinny być wklejone do pracy dyplomowej w miękkiej oprawie zaraz po stronie tytułowej; oświadczenia o wiedzy na temat zasad dotyczących kontroli samodzielności prac dyplomowych - luźne

Bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę na stronę tytułową pracy dyplomowej - powinna być ona zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej, Statut i regulaminy.

Prośby o wydanie suplementu w języku angielskim należy składać wraz z załącznikami (zdjęcie + dowód wpłaty) w terminie do miesiąca od obrony do sekretariatu. Druk w sekretariacie.