Pielęgniarstwo I rok stacjonarne

Uwaga!

Informacja dotycząca obowiązującego wzoru stroju pielęgniarskiego dostępna w gablocie przy sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodwej w Pile. Konieczność uszycia mundurka do dnia 01 października 2010r.