Ratownictwo Medyczne

UWAGA!!!

Studenci II roku niestacjonarnego Ratownictwa Medycznego zmiany w planie zajęć - Medyczne czynności rat.- sem.